Fundusze Europejskie - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
NCBiR
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

SMOOTHLI.AI – inteligentne narzędzie automatyzujące etapy przygotowania zdjęć do budowania modeli uczenia maszynowego wykorzystywanych w procesach przemysłowych”

Wartość projektu:

10 637 628,13 zł

Wartość dofinansowania:

6 681 842,01 zł

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka ścieżka”.

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Nazwa Beneficjenta:

Geosolution sp. z o.o

Okres realizacji projektu:

2023

Cele projektu:

Celem projektu jest doprowadzenie do opracowania innowacyjnego, wykorzystującego sztuczną inteligencję, rozwiązania w postaci nowego produktu smoothli.ai. Narzędzie będzie stanowiło wsparcie w procesie tworzenia wysokiej jakości zbiorów danych wizyjnych potrzebnych do trenowania modeli ML-CV, które podniesie poziom cyfryzacji i bezpieczeństwa w przemyśle. Produkt będzie możliwy do wdrożenia w działalności gospodarczej i przyczyni się do podniesienia konkurencyjności Wnioskodawcy.

Planowane efekty:

Rozwiązaniem opracowanym w ramach projektu będzie nowy produkt smoothli.ai - inteligentne narzędzie automatyzujące etapy przygotowania zbiorów zdjęć do budowania modeli uczenia maszynowego wykorzystywanych w procesach przemysłowych. Rozwiązanie to będzie służyć do przeglądania, zarządzania i poprawy jakości zbiorów danych potrzebnych do budowania modeli Machine Learning.

Kluczowe cechy nowości rozwiązania to: